Any: 1551
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

La Rectora àlies Soma la vella, de Canillo, fou assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades l’any 1551, les quals comportaren el processament i condemna d’un bon nombre de dones a les valls d’Andorra. El seu nom apareix esmentat reiteradament en diverses enquestes de testimonis i també en el judici contra Antònia Martina d’El Tarter, la qual fou condemnada per bruixa aquell mateix any. Desconeixem si fou finalment detinguda i jutjada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6052, f.9r; ANA, TC, doc.6053

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.