Any: 1551
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

La muller de Ramon lo sastre Beti, de Canillo, fou assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades l’any 1551, les quals comportaren el processament i condemna d’un bon nombre de dones a les valls d’Andorra. El seu nom apareix esmentat reiteradament en diverses enquestes de testimonis recollides poc després de la crida pública feta pels veguers aquell mateix any, però desconeixem si fou finalment detinguda i processada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6053

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.