Any: 1551
Lloc d'origen:
Les Bons, parròquia d’Encamp


Descripció:

Na Ponta la vella, de Les Bons, fou assenyalada com a bruixa juntament amb el seu marit, en Pont lo vell, durant les actuacions endegades l’any 1551, les quals comportaren el processament i condemna d’un bon nombre de dones a les valls d’Andorra. Es tractava probablement d’una descendent de na Ponta de Les Bons, acusada de bruixa en diverses ocasions a finals del segle XV. El seu nom apareix esmentat reiteradament en diverses enquestes de testimonis recollides poc després de la crida pública feta pels veguers l’any 1551, però desconeixem si fou finalment detinguda i processada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6053

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.