Any: 1551
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Jaumeta Arenya, muller de Jaume Areny d’Encamp, fou assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades l’any 1551, les quals comportaren el processament i condemna d’un bon nombre de dones a les valls d’Andorra. Es tractava potser d’un membre de la casa Areny de Mosquera, les dones de la qual havien estat acusades de bruixeria amb anterioritat, durant els anys 1499 i c.1520. El seu nom apareix esmentat reiteradament en diverses enquestes de testimonis recollides poc després de la crida pública feta pels veguers l’any 1551, però desconeixem si fou finalment detinguda i processada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6053

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.