Any: 1551
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Na Pedrica Bragaira, muller de Jaume lo Bragaire de Canillo, fou assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades l’any 1551, les quals comportaren el processament i condemna d’un bon nombre de dones a les valls d’Andorra. Era la filla de na Pedrica la vella, vídua de Canillo, la qual havia estat ja assenyalada com a bruixa durant les corts de 1546 i de nou al 1551. Els seus noms apareixen esmentats reiteradament en diverses enquestes de testimonis recollides poc després de la crida pública feta pels veguers aquell mateix any, però desconeixem si foren detingudes i processades en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6053

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.