Any: 1574
Lloc d'origen:
Mosquera


Descripció:

Margarida Sabatera, vídua de Joan Gran Sabater d’Encamp, fou detinguda i jutjada per bruixa juntament amb altres dones l’any 1574. Na Sabatera havia estat ja assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades l’any 1551 i el seu nom apareix esmentat reiteradament en diverses enquestes de testimonis recollides aquell any, quan encara vivia el seu marit.

Durant el judici de 1574, Margarida acabà confessant ésser bruixa i delatà altres dones de les valls, entre les quals na Perota i na Toneta d’Escaldes, les quals foren també detingudes i jutjades aquell mateix any. Conservem únicament una ratificació de la seva confessió realitzada a Escaldes a principis del mes de juny. Margarida Sabatera fou probablement una de les dues dones penjades, juntament amb na Perota, que apareixen esmentades en el posterior judici inquisitorial contra na Toneta.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2741

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.