Any: 1593/1604/1606
Lloc d'origen:
Mosquera, parròquia d’Encamp


Descripció:

Jaumina Ermengoua àlies Salvatja, de més de cinquanta anys d’edat i muller de Joan Ermengou de Mosquera, fou detinguda i jutjada per bruixa juntament amb altres dones l’any 1593. Es tracta potser d‘una descendent de Ramona Ermengoua d’Encamp, jutjada per bruixa l’any 1499. Les actes del judici de 1593 contenen únicament algunes deposicions testimonials i el primer interrogatori de la sospitosa, en el que negà tots els càrrecs imputats. Tot sembla indicar que la Salvatja no seria condemnada a mort en aquella ocasió, ja que fou de nou detinguda i jutjada els anys 1604 i 1606, quan era ja una vídua de més de seixanta anys d’edat. En ambdós casos fou torturada i mantingué la seva innocència malgrat les pressions del tribunal, essent finalment alliberada a manlleuta.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2875; ANA, TC, doc.3064

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.