Any: 1604
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Maria Veciada, filla natural del difunt Miquel Veciat de Canilo, minyona de menys de catorze anys d’edat, fou interrogada pel tribunal de corts durant les actuacions contra la bruixeria endegades al 1604, convertint-se en un testimoni clau de l’acusació contra diveres dones de la vall. En aquella ocasió, Maria confessà haver estat iniciada en l’art de bruixeria dos anys abans per la seva veïna Maria Rossella àlies Branqueta, la qual li va dir «que avia de ésser bruxa (...) que lo demoni nos farie riques», assegurant-li a més «que no seràs tu sola, que també ne és na Gastona de la Costa y la Foresta y la Ratona». Seguidament, Rossella li hauria fet rebutjar el símbol de la creu, prendre al diable com a senyor i renegar la fe cristiana. Així mateix, la minyona va reconèixer haver participat en algun emmetzinament juntament amb les esmentades Branqueta, Peyrona Gastona de la Costa, Caterina Foresta i la Ratona. Finalment, Maria demanà misericòrdia al tribunal al·legant haver comés aquell pecat a causa de la seva curta edat i per manca d’enteniment, prometent confessar-se i no tornar a recaure en aquella infàmia. No consta que fos condemnada.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3069

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.