Any: 1593/1604
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Maria Rossella àlies Branqueta de Canillo fou detinguda i jutjada per bruixa juntament amb altres dones l’any 1593. Sembla que en aquella ocasió aconseguí la llibertat sota fiança. Tanmateix, l’any 1604 fou de nou detinguda i aquest cop condemnada a mort per crim de bruixeria, amb la consegüent confiscació dels seus béns per part de la cort. Maria era germana de Peyrona Gastona de Canillo, jutjada per bruixa aquell mateix any de 1604 i de nou al 1608. Ambdues germanes havien estat assenyalades com a bruixes en la confessió de la minyona Maria Veciada. En el primer judici contra la Gastona, celebrat a mitjans de juny de 1604, es fa constar que «la dita Peyrona Gastona és germana de Maria Branqueta, la qual fonch condempnada a ésser penjada estos dies prop passats per pública bruxa y metsinera». La pròpia Peyrona, en ésser interrogada sobre la seva germana Maria, afirmà que «jo no sabia may que fos bruxa ni metzinera fins ara quant me digueren que la avien escanyada per tal».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6194

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.