Any: 1593/1604
Lloc d'origen:
Mas de la Costa, parròquia de Canillo


Descripció:

Peyrona Gastona, muller de Bernat Gastó del mas de la Costa, parròquia de Canillo, fou detinguda i jutjada per bruixa l’any 1604 i de nou l’any 1608. La Peyrona era germana de Maria Rossella àlies Branqueta de Canillo, condemnada per bruixa aquell mateix any, i tieta de Caterina Foresta, jutjada també els anys 1604 i 1608. Totes tres foren assenyalades com a bruixes en la confessió de la minyona Maria Veciada.

Sembla que Peyrona havia estat ja assenyalada pels volts de 1593 per haver emmetzinat al seu propi fill, el qual s’havia tornat a casar en contra de la seva voluntat. Durant la seva detenció els anys 1604 i 1608, la Peyrona seria interrogada sobre aquell afer i sobre altres suposats emmetzinaments perpetrats juntament amb altres dones de la parròquia. L’acusada negà tots els càrrecs i desconeixem si fou finalment condemnada.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3069

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.