Any: 1604/1621
Lloc d'origen:
Mosquera


Descripció:

Paula Garreta àlies Arnau-Martina, vídua d’Esteve Arnau-Martí de Mosquera, de cinquanta anys d’edat, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les corts de 1604. Sabem que en aquella ocasió fou finalment alliberada a manlleuta. Amb posterioritat a aquell judici, Paula estaria 9 o 10 anys fora de les valls, a la Cerdanya, on no aconseguiria tanmateix deslliurar-se de la fama de bruixa.

Un cop tornada a les valls d’Andorra, seria de nou assenyalada com a bruixa durant la gran cacera de 1621. Un any abans, Paula Garreta denuncià davant el tribunal de corts que a finals de 1619 un grup de quatre o cinc homes, criats del veguer de França, havien entrat a casa seva de nit dient-li que venien en nom del rei a fer-la presonera, però que no ho farien si els donava un dobló a cadascú, procedint seguidament a torturar-la i robar-la. Desconeixem el desenllaç d’aquella denúncia, si bé la Garreta seria de nou detinguda i jutjadaper bruixa durant les corts de 1621.

Si bé no se n’ha conservat el judici més enllà d’un breu fragment de l’enquesta de testimonis, el memorial comptable realitzat en finalitzar les corts ens informa que Paula Garreta de Mosquera hauria estat finalment executada i que se li hauria concedit la gràcia d’ésser enterrada en terra sagrada, fet que comportava un deute de 35 lliures.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.3192; ANA, TC, docs.6234 i 6235

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.