Any: 1621
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Caterina Garrona de Canillo fou jutjada i executada per bruixa durant les corts de 1621. No es conserva el seu judici. Coneixem el seu cas gràcies a una referència continguda en el judici de 1629 contra Joana dels Torns àlies Call d’Andorra, on l’acusada va confessar que havia vist a Caterina Garrona a l’aplec diabòlic, tot afegint que «essent veguer don Alonso del Castillo fonch penjada en la plassa de la present vila de Andorra». Es tractava potser d’una familiar de Joana Garrona de Canillo, jutjada també per bruixa en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6276, f.40r-v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.