Any: 1621
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Na Magdalena de Canillo fou jutjada i executada per bruixa durant les corts de 1621. No es conserva el seu judici. Coneixem el seu cas gràcies a una referència continguda en el judici de 1629 contra Joana dels Torns àlies Call d’Andorra, on l’acusada va confessar que havia assistit a l’aplec diabòlic juntament amb na Magdalena i na Caterina Garrona, les quals havien estat penjades uns anys abans: «Y també viu en lo mateix planell a Caterina Garrona, la qual essent veguer don Alonso del Castillo fonch penjada en la plassa de la present vila de Andorra. Y també hi viu en lo dit planell en la matexa ocasió un altra dona de les que foren penjades ab dita Garrona, la qual se nomenave Magdalena, y no·m recorde ara bonament del seu nom de casa».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6276, f.40r-v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.