Any: 1621/1629
Lloc d'origen:
Sispony


Descripció:

Antònia Riba àlies la Corneta, natural de Sispony, vídua de seixanta anys d’edat, habitant d’Ordino on tenia casat un fill, fou detinguda i jutjada per bruixa l’any 1621

Malgrat haver estat assenyalada com a bruixa en la confessió coetània d’Àngela Borrellona, Antònia negaria tots els càrrecs imputats i seria finalment alliberada a manlleuta a finals d’octubre de 1621.

Tanmateix, la Corneta de Sispony seria novament detinguda durant les corts de 1629. Conservem únicament la resolució final de la cort, segons la qual tant Antònia com la vídua Joana Serra de Sornàs, «cansades de estar en dites presons y per ser dones pobres que no tenen ab què defensar-se», supliquen ésser desterrades durant el temps que la cort consideri. Ambdues apareixen en les anotacions comptables fetes pel Consell de les valls en aquella ocasió, en les quals se’ls imposa el pagament de 25 lliures per haver estat condemnades per bruixeria.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3199

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.