Any: 1621
Lloc d'origen:
Ansalonga


Descripció:

Caterina Fijada, natural de La Cortinada, casada amb Perot Tor àlies Fijat d’Ansalonga, de 58 anys d’edat, fou jutjada i condemnada per bruixa durant les corts de 1621. Caterina havia estat assenyalada directament com a bruixa en la confessió coetànea de Maria Galoxa del Vilaró.

Es conserva el seu procés íntegre, que inclou diverses sessions de turment i una sentència final de desterro per temps de 10 anys, so pena d’ésser penjada.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6254

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.