Any: 1621
Lloc d'origen:
Soldeu


Descripció:

Margarida Rusca, vídua de Pere Rusca àlies Canemasses de Soldeu, d’entre cinquanta i seixanta anys d’edat, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les corts de 1621. Les actes del seu judici contenen l’enquesta de testimonis i el seu interrogatori, on l’acusada negà tots els càrrecs imputats, essent finalment alliberada sota fiança.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6247; ANA, TC, 6246, f.6v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.