Any: 1621
Lloc d'origen:
Bixesarri, parròquia de Sant Julià


Descripció:

Joana Tora, muller de Tomeu Palanca àlies Tor de Bixesarri, fou acusada i condemnada per bruixa durant les corts de 1621. Les actes del seu procés contenen una enquesta de testimonis i una ordre de captura, la qual no es pogué fer efectiva perquè Joana fugí de les valls per evitar ser detinguda. El tribunal decidí finalment condemnar-la per contumàcia, imposant el pagament de 25 lliures establert en la concòrdia de 1621. El primer foli del seu judici conté una anotació posterior on l’acusada consta com a «morta».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6249

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.