Any: 1621
Lloc d'origen:
Sant Julià


Descripció:

Miquela Llumeneres, muller de Francesc Llumeneres de Sant Julià, fou acusada i condemnada per bruixa durant les corts de 1621. L’acusada aconseguí fugir de la justícia abans d’ésser detinguda, essent condemnada per contumàcia i obligada a pagar les 25 lliures establertes en la concòrdia de 1621.

Miquela seria novament acusada i aquest cop detinguda per bruixa durant les corts de 1629, juntament amb Maria Arenya d’Erts. Durant el seu procés, Maria i Miquela decidiren sotmetre’s a la misericòrdia de la cort tot declarant que, malgrat ésser innocents, per tal d’evitar les vexacions i treballs que els causava el prolongat empresonament, demanaven ésser desterrades de les valls per un temps moderat. La cort decidí finalment desterrar-les per espai de sis anys so pena de mort.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6248; ANA, TC, 6244

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.