Any: 1621
Lloc d'origen:
Meritxell


Descripció:

La Gabriela de Meritxell fou detinguda i jutjada per bruixa durant les corts de 1621. Malgrat no haver-se conservat el seu judici, sabem que Gabriela hauria estat condemnada al desterro en aquella ocasió, essent obligada a pagar les 25 lliures establertes en la concòrdia de 1621.

 
Ref. arxivística:
ANA, ASC, Ll.2 f.95v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.