Any: 1629
Lloc d'origen:
Andorra la Vella


Descripció:

Caterina Dalmaua àlies la Sastreta, muller de Joan Dalmau d’Andorra, fou assenyalada com a bruixa durant les corts de 1629 per Joana dels Torns àlies Call. En la seva confessió, obtinguda sota turment, Joana afirmà que la Sastreta d’Andorra havia participat amb ella a l’aplec diabòlic juntament amb altres dones. Desconeixem si la Sastreta fou finalment detinguda i jutjada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6276

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.