Any: 1629
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Caterina Garrona àlies Cluqueta de Canillo fou jutjada i condemnada per bruixa durant les corts de 1629. El seu nom apareix en un acte notarial on es fa constar que els seus béns mobles i immobles han estat inventariats i posats a l’encant públic per tal de sufragar les 25 lliures que havia de pagar, segons allò estipulat en la concòrdia de 1621, per haver estat executada a la plaça d’Andorra per crim de bruixeria.

 
Ref. arxivística:
ANA, ASC, doc.751

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.