Any: 1643
Lloc d'origen:
La Massana


Descripció:

Joana Pasquala, vídua de Joan Solona de la Massana, apareix assenyalada com a bruixa en una enquesta de testimonis recollida per la cort l’any 1643. Desconeixem si fou detinguda i jutjada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 3291

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.