Any: c.1450
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Na Ostalera de Canillo fou jutjada i executada per bruixa pels volts de 1450 juntament amb altres dones de la zona com na Duranda de Canillo, na Palesa de Llorts, na Garreta de Les Bons o na Vidala del Puiol. Coneixem el seu cas gràcies únicament a una referència escadussera continguda en un judici posterior de 1471 contra Margarida Anglada àlies Guillema d’Encamp.


Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1806, f.3r i 6r.

 

 

 

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.