Any: 1461
Lloc d'origen:
Andorra la Vella


Descripció:

Maria de Carta, serventa de la casa de mestre Anequi d’Andorra la Vella, fou acusada de bruixa per Guillema Soxirana davant el veguer comtal i el jutge de les valls d'Andorra, fent-la responsable de la mort dels seus infants. Després d’interrogar ambdues dones, el tribunal decidí absoldre la sospitosa i condemnar a Guillema a una multa pecuniària per injúries.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1799.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.