Any: 1471
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Maria Guida àlies Tomassa d’Encamp fou jutjada i executada per bruixa pel tribunal de corts pels volts de l’any 1471. La Tomassa apareix esmentada com a còmplice en la confessió de Margarida Anglada d'Encamp juntament amb altres dones de la zona, processades i executades aquell mateix any (ANA, TC, doc.1806, f.12r).

Només conservem la seva sentència de mort, en la qual consta que Maria hauria reconegut haver abjurat de la fe cristiana i prestat homenatge al boc de Biterna, haver provocat la malaltia i la mort entre els seus veïns per mitjà de maleficis i metzines, haver desenterrat infants i haver provocat una pedregada que devastà els terrenys de la parròquia d’Encamp. Per tots aquells crims, fou condemnada a morir cremada, per tal que fos càstig per a ella, exemple per als altres, i per tal que les valls d'Andorra fossin purgades d'aquelles horribles dones (ad mortem corporalem condepnamus et fore et esse igne conburendam et congremandam, taliter ut (...) dicte valles Andorre purgentur a tam pessimis mulieribus).

La seva filla, Maria Tomassa de Mosquera, seria també jutjada i sentenciada per bruixa l’any 1499.


Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.5090.

 

 

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.