Any: 1471
Lloc d'origen:
Soldeu, parròquia de Canillo


Descripció:

Fou assenyalada com a bruixa per Margarida Anglada d’Encamp. Durant la seva confessió, Margarida al·legà que alguna nit, després d’anar al boc de Biterna, s’havien reunit amb la resta de membres de la secta a casa seva, on «es donaven plaer de menjar he beure, e axí se n'avien a tornar ans lo gal cant». Desconeixem si fou finalment jutjada i sentenciada per bruixa.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1806, f.6r i 12r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.