Any: 1471
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Fou assenyalada com a bruixa per Margarida Anglada d’Encamp, la qual en la seva confessió la identificà com una de les integrants de la seva companyia quan anaven per les cases per a damnificar les criatures. Desconeixem si fou finalment jutjada i sentenciada per bruixa.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1806, f.12r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.