Any: 1471
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Empresonada i jutjada per bruixa. Margarida Anglada d’Encamp l’assenyalà com a una de les seves còmplices, fent-la responsable d’alguns emmetzinaments. No es conserven les actes del seu judici.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.1806, f.6r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.