Any: 1471
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Guillema Casala, vídua de Bernat Casal de Canillo i mare de Pere Cadena, fou empresonada i jutjada per bruixa pel tribunal de corts l’any 1471. Durant el seu judici confessà haver estat iniciada en l’art de bruixeria per la seva tieta, na Garreta de Les Bons, amb la qual havia anat al boc de Biterna i havia entrat en algunes cases per matar criatures. Les actes del seu judici acaben amb un rebuig de les defenses i amb el libel acusatori presentat a la cort, on es demana la pena de mort perquè “tota la terra d’Andorra sigui purgada de dones malvades” (tota terra Andorre purgetur a pesimis mulieribus). No es conserva la sentència final.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.5947.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.