Any: 1472
Lloc d'origen:
Erts, parròquia de la Massana


Descripció:

Na Gisperta de Ahors [Erts?] i la seva mare foren assenyalades com a còmplices durant la confessió de Maria Busqueta d’Escàs, jutjada per bruixa l’any 1472, la qual afirmà que «da Gisperta de Ahors (...) era de la companya de ella deposant, e (...) que ja n’havie mostrat a sa filla». Desconeixem si foren finalment jutjades i condemnades per bruixes en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.2018, f.12r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.