Any: 1499
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Guillema Riba, dona de Ramon Riba d’Encamp, fou un dels testimonis en el judici contra Maria Tomassa de Mosquera, a la qual assenyalà com la possible responsable de la mort d’una criatura. La pròpia Riba seria també assenyalada com a bruixa per alguns dels testimonis de l’enquesta i finalment per la pròpia acusada. Així, Maria Tomassa afirmà en la seva confessió que havia estat precisament na Riba qui l’havia iniciat en l’art de bruixeria, i «que la Riba li ha mostrat tot quant ne sap», obligant-la a sucar-se amb un ungüent i a invocar al dimoni Astarot, per provocar tot segui la malaltia i la mort d'animals i criatures, i fins i tot una pedregada o «broxonada».

Finalment, na Tomassa acabaria exculpant a Guillema Riba moments abans de la seva pròpia execució: «...axí com la volien stacar al pal per cremar-la, present lo veguer de la Seu e molta altra gent, dix que lo que avie dit de na Riba, que ere bruxa, que no hi ha res de veritat, e que ho deie per mala voluntat».

No es conserva cap rastre documental de les eventuals actuacions contra Guillema Riba per part del tribunal de corts.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.5973

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.