Any: c.1515
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Na Naudina fou jutjada i executada per bruixa pels volts de 1515, juntament amb una filla seva. Na Naudina fou assenyalada per haver emmetzinat un fill de Ponset Soldevila. La mare d’aquell infant, Joana Soldevila àlies Ponseta, acabaria essent ella mateixa acusada de bruixa i executada l’any 1518. Coneixem el cas de na Naudina gràcies a les referències indirectes contingudes en el judici celebrat al 1522 contra una altra de les seves filles, Maria Martina d’El Tarter, durant el qual diversos testimonis esmentaren que «an cremada la mare de dita Martina e penjada una germana per metzineres o bruxes». La pròpia Maria afirmà en la seva confessió que «que sa mare fonc cremada e sa germana penjada (...) d’aquí a set o VIII ans».

 

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6014, f.18v

 

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.