Any: c.1515
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Na Ortella de Canillo fou jutjada i executada per bruixa pels volts de 1515. Coneixem el seu cas gràcies a les referències indirectes contingudes en les enquestes de testimonis contra la seva filla, acusada també de bruixa pocs anys després, en les que s’afirma que «la muller de Guillem Ortel la tenen en sospita perquè sa mare és stada sentenciada (...) perquè avien ja cremat la mare de la dita Ortela».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6014, f.12r i 14v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.