Any: 1514
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Na Salasarda fou una de les dones detingudes i jutjades per crim de bruixeria l’any 1514 pel veguer episcopal i el jutge de les valls micer Damià Simón. Coneixem el seu cas únicament a través d’una referència indirecta continguda en el procés contra una altra d’aquelles dones, Maria Martina d’El Tarter. Una de les seves descendents, na Salasarda de Prats, seria també detinguda i jutjada per bruixeria l’any 1551.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, 6014, f.30v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.