Any: 1516-1521
Lloc d'origen:
Mosquera, parròquia d’Encamp


Descripció:

Les fadrines Maria i Miquela, filles de Bernat Areny de Mosquera i conegudes popularment com "les Tomasses", foren assenyalades com a bruixes pels seus veïns i veïnes en diverses ocasions al llarg dels anys 1516-1521. Ambdues fadrines formaven part d’una llarga nissaga de dones acusades de bruixeria: la seva mare, la seva àvia i la seva besàvia havien estat totes jutjades i condemnades a mort per bruixes pel tribunal de corts. Durant les actuacions contra la bruixeria endegades pel tribunal de corts l’any 1521, les dues Tomasses foren assenyalades per un total de set testimonis per haver provocat la malaltia i la mort de persones a través de maleficis i metzines. Un cop portades davant del tribunal, ambdues declararen que tot era fals, que els hi imputaven falsament i que no podrien provar-los res. El document acaba amb aquesta primera declaració de Maria i Miquela, fet que no ens permet conèixer el desenllaç de l'afer.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6014, f.1r-7v; ANA, TC, doc.2086, f.8r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.