Any: 1529
Lloc d'origen:
Engordany


Descripció:

Francina Tarrada àlies Sucarranya d’Engordany fou assenyalada com a bruixa durant les actuacions endegades pel tribunal de corts l’any 1529. Es tracta potser d’una descendent de Caterina Tarrada d’Engordany, condemnada per bruixa l’any 1473. Joana fou delatada com a bruixa per Francina Quera d’Engordany, jutjada també per bruixa al 1529, segons la qual, na Sucarranya hauria reconegut haver matat una criatura de la seva pròpia nora. Desconeixem si fou finalment processada i executada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.2204, f.7r-8v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.