Any: 1533
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Martineta Pellissera, muller de Joan Pere Pellisser d’Encamp, fou acusada de bruixa pel matrimoni Areny d’Encamp arran de la mort d’un minyó l’endemà mateix d’haver-se barallat amb la sospitosa. Desconeixem si Martineta fou finalment processada en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, Tribunal de Corts, doc.2223

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.