Any: c.1542
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Na Cella, originària de casa Riba d’Encamp, fou jutjada i executada per bruixa a Montferrer, al vescomtat de Castellbò, pels volts de 1542. Coneixem el seu cas gràcies a una referència continguda en un judici posterior contra la seva neboda, Jalmina Cella de Llorts, en el qual s’esmenta l'execució de la seva tia en els termes següents: «que avien pengada per bruxa una dona en lo loch de Monfarrer, que li par que·s deya na Cella, que ere eixida de casa de Riba d'Encamp, y que deien que tenia y avia leixadas doas nebodas bruxas, la una era la dita Jalmina Cella».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2417, f.4v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.