Any: 1546
Lloc d'origen:
Canillo


Descripció:

Na Pedrica la vella, vídua de Pedrico de Canillo, fou delatada com a còmplice en l’art de bruixeria per Joana Mora de Canillo, durant la seva confessió realitzada a principis de maig de 1546. Joana confessà que na Pedrica, juntament amb na Babota del Pui d’Andorra, havien provocat la mort d’una minyona de Canillo a través de metzines, tal com elles mateixes li haurien reconegut. Desconeixem si fou finalment jutjada i condemnada en aquella ocasió. Uns anys més tard, al 1551, la Pedrica seria de nou assenyalada durant les actuacions contra la bruixeria endegades pel tribunal de corts. No consta que fos tampoc detinguda ni jutjada en aquella ocasió, si bé tant ella com la seva filla, na Pedrica la jove, foren assenyalades reiteradament en diverses enquestes de testimonis durant aquell episodi.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2348; ANA, TC, doc.6052, f.9r.

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.