Descripció:

El Pic de Salòria o Bony de Salòria és una muntanya de 2.789 metres situada entre els municipis de les Valls de Valira a l'Alt Urgell i d'Alins al Pallars Sobirà. Aquest indret apareix esmentat com a lloc de celebració de l’aplec diabòlic durant la confessió de Caterina Tarrada d’Engordany, feta l’any 1471:

«E més dix interrogada que ella deposant anà una volta ab la dita na Soquerrana al boch de Biterna.
Interrogada hon hi anaren.
Et dixit que al Puyc de Celòria».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.1798, f.11r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.