Any: 1551


Descripció:

A l’inici de les corts de 1551, els veguers de les valls d’Andorra realitzaren una crida pública anunciant que suspenien qualsevol guiatge o assegurança sobre els habitants de les valls i establint l’obligació de denunciar en el termini de tres dies a les persones sospitoses d’haver comès qualsevol crim, especialment el crim de bruixeria. Durant les setmanes següents, diverses dones serien detingudes i processades com a bruixes pel tribunal de corts, presidit pel veguer Joan de Sers i el jutge de les valls Bernadí Coromines. El mes de juny d’aquell any, els prohoms d’Andorra presentaren una súplica al copríncep de Foix per tal que no es confisquessin els béns de les dones condemnades per bruixeria, ja que això comportava la pèrdua i destrucció de moltes cases de les valls.

 
Ref. arxivística:
ANA, Arxiu de les Set Claus, doc.31

 

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.