Any: 1551


Descripció:

A principis de juny de 1551, els prohoms d'Andorra presentaren una súplica al seu senyor, el comte de Foix i rei de Navarra, demanant-li que no es confisquessin els béns de les dones condemnades per bruixeria, per tal d’evitar els abusos i extorsions que cometien els oficials de justícia. Aquella súplica era una conseqüència directa de les actuacions endegades uns mesos abans, que havien comportat la detenció i condemna d’un bon nombre de dones de les valls. Els prohoms consideraven que es tractava d’una «matèria de dovés y ab forsa de tourment, y axí cosa duptosa y plena de perilz» i argumentaven que la confiscació dels béns de les condemnades «és contra justítia, segon que los prohoms desdittes vals ne tenen consel y parer de doctors, y de aquí se seguiria la total destructiou de moltas casas, de las qualz ditas donas són hereteras; y prenent els y confiscant los béns, les maysons se venràn a perdre y destruir, y la pauvra maynada se perirà de fam». Malgrat aquelles súpliques, el comte de Foix dictaminà que se seguís procedint a confiscar els béns com s’havia fet fins llavors. Tanmateix, sembla que aquella situació acabà comportant una aturada de les accions anti-bruixesques a Andorra. A partir d’aquell moment, no tornem a trobar judicis per bruixeria fins a les dècades de 1570 i 1590, abans de la represa de les grans caceres a principis del segle XVII.

 

 
Ref. arxivística:
ANA, Arxiu de les Set Claus, Llibre 36, fol.149v.153r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.