Any: 1574


Descripció:

Geroni Morell, membre del tribunal del Sant Ofici de Barcelona, intervingué en les actuacions contra la bruixeria endegades pel tribunal de corts l’any 1574. En una carta enviada a l’inquisidor de Barcelona, Morell explicava que els oficials andorrans havien condemnat tres dones després que haguessin confessat ésser bruixes i haver pres al Diable per senyor (un fet que, en implicar el crim d’apostasia, entrava de ple dins la jurisdicció inquisitorial). Morell envià una còpia dels processos a Barcelona per tal de valorar la conveniència d’investigar l’existència d’altres còmplices i actuar contra elles. Després de consultar-ho amb la Suprema, els inquisidors decidiren intervenir i feren traslladar una d’aquelles dones a Barcelona, Joana Montanya àlies Toneta d’Escaldes, la qual acabaria essent absolta pel tribunal del Sant Ofici tenint en compte la feblesa dels indicis i les irregularitats processals dutes a terme pel tribunal andorrà. Aquell fet, que concorda plenament amb l’actitud prudent i sovint escèptica mantinguda per la Inquisició al llarg dels segles de la cacera, contrasta de forma evident amb la pràctica judicial duta a terme pel tribunal de corts andorrà, el qual procedí a l’execució de la resta de dones encausades abans que el Sant Ofici pogués intervenir en l’afer.

 
Ref. arxivística:
AHN, Inquisición, llibre 738, f.60r-60v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.