Any: 1551
Lloc d'origen:
Encamp


Descripció:

Na Cella, originària de casa Riba d’Encamp, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les les actuacions endegades l’any 1551, les quals comportaren el processament i condemna d’un bon nombre de dones a les valls d’Andorra. Tant l’acusada com la seva parenta Jalmina Cella de Llorts eren les nebodes d’una dona originària de casa Riba d’Encamp i executada per bruixa a la vall de Castellbò uns anys abans. No es conserven les actes del seu procés.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2417, f.4v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.