Any: 1551
Lloc d'origen:
Les Bons, parròquia d’Encamp


Descripció:

En Pont lo vell, de Les Bons, fou assenyalat com a bruixot juntament amb la seva dona, na Ponta la vella, durant les actuacions endegades l’any 1551, les quals comportaren el processament i condemna d’un bon nombre de dones a les valls d’Andorra. Es tracta de l’únic home assenyalat com a bruixot en aquella ocasió, i un dels pocs en tota la història de la cacera de bruixes andorrana. El seu nom apareix esmentat un sol cop en una de les enquestes de testimonis recollides poc després de la crida pública feta pels veguers l’any 1551, però desconeixem si fou finalment detingut i processat en aquella ocasió.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6053

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.