Any: 1574
Lloc d'origen:
Sant Julià de Lòria


Descripció:

Antònia Joanica, vídua de Sant Julià de Lòria, fou detinguda i jutjada per bruixa pel tribunal de corts juntament amb altres dones l’any 1574. Conservem únicament l’enquesta de testimonis recollida pel tribunal, en la qual un total de set veïns i veïnes de Sant Julià confirmaren la seva fama de bruixa i l’assenyalaren com la responsable d’una sèrie de morts i malalties ocorregudes a la parròquia.

Na Joanica havia estat ja assenyalada com a bruixa vint anys abans, durant les actuacions contra la bruixeria endegades el 1551. Sembla que en aquella ocasió hauria aconseguit fugir per evitar ser processada, tal com esmentava un dels testimonis de l’enquesta recollida al 1574, el qual recordava «que estos anys passats, com prengeren y pengaren algunes bruxes assí en Andorra, dita Joanica isqué de la terra y se n'anà de assí; la fama pública here que fogie per bruxa». Aquell no fou probablement el darrer cop que Antònia s’absentava de les valls per aquell motiu, ja que, segons afirmava un altre testimoni de l’enquesta, «dita Joanica, volent tenir corts, se n'és anada fora de la terra moltes voltes, que no tornave tant que se tenien les corts fins heren acabades; y la gent deye que fogie per por».

Desconeixem si en aquella ocasió Antònia Joanica fou finalment detinguda i condemnada per bruixa, ja que no s’ha conservat la resta del seu procés.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2730

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.