Any: 1593/1604
Lloc d'origen:
Llorts


Descripció:

Maria Jaume-Joana àlies Sastressa, de quaranta anys d’edat, vídua de Joan Sastre de Llorts, fou detinguda i jutjada per bruixa juntament amb altres dones l’any 1593. En l’enquesta de testimonis recollida durant els mesos d’octubre i novembre d’aquell any, un total d’onze veïns i veïnes confirmaren la fama de bruixa de Maria Jaume-Joana i de Joana Rossella de Sornàs, ambdues empresonades a Andorra la Vella. Les actes d’aquella primera acusació contenen únicament les deposicions testimonials i el primer interrogatori de l’acusada, en el qual negà tots els càrrecs que se li imputaven. Sabem que Maria seria finalment alliberada sota fiança, segons es desprén d’un judici posterior.

La Sastressa seria detinguda novament durant les actuacions endegades l’any 1604, quan tenia gairebé cinquanta anys. En aquella ocasió, el tribunal li va prometre «seguretat de vida i membres» amb la condició que descobrís altres dones que fossin bruixes (ANA, TC, doc.3061). Maria Jaume-Joana va acabar confessant haver estat iniciada en l’art de bruixeria quinze anys abans per dues germanes: Joana Gavatxa d’Ordino i Maria Gavatxa de la Cortinada. Segons la seva confessió, totes tres s’haurien untat amb un ungüent fabricat amb greix de minyons i ossos de cadàver per tal de sortir volant pel fumeral de la cuina fins a l’aplec diabòlic, celebrat en un planell a les muntanyes de la Basseta. Allí haurien abjurat de la fe i prestat homenatge al Diable o boc de Biterna, tenint tracte carnal amb ell, saltant i ballant, i prometent-li de fer tot el mal que poguessin. Seguidament, l’acusada confessà haver assassinat el seu propi fill amb metzines i haver entrat de nit a casa Call de Llorts, juntament amb les Gavatxes, per tal d’esbudellar un minyonet. En canvi, Maria no va reconèixer la resta de càrrecs que pesaven contra ella, consistents en una sèrie de morts i malalties ocorreguts entre els seus veïns.

Finalment, la cort decidí usar de misericòrida tenint en compte la col·laboració de l’acusada i condemnà a Maria «a que sie passada sota les forques de la present vila d'Andorra ab un dogal de cànem al coll y que per lo ministre de nostra cort sia assotada amb tota moderatió amb assots de cordílls de cànem per tots los llocs acostumats de la present vila d'Andorra; y més avant condempnam a la dita Maria Jaume Joana que sie excellada, bandejada y desterrada de les dites valls y terra de Andorra per tot lo temps de sa vida (...) e pena qe li posam que sempre y quant sie trobada dins les dites valls de Andorra, que sie penjada per lo coll y estrangolada ab un dogal de cànyem en alta forca».

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2871; ANA, TC, doc.3061; ANA, TC, doc.3066 i 3067; ANA, TC, doc.6194

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.