Any: 1604
Lloc d'origen:
La Cortinada


Descripció:

Maria Vilella àlies Gavatxa, muller de Joan Petit Vilella de la Cortinada, fou detinguda i jutjada per bruixa durant les actuacions de 1604. La Gavatxa fou assenyalada per Maria Jaume-Joana àlies la Sastressa de Llorts. La Sastressa acabà confessant que Maria Gavatxa i la seva germana Joana eren bruixes i l’havien iniciat en l’art de bruixeria quinze anys abans. Si bé Joana acabà essent alliberada sota fiança, Maria Gavatxa seria finalment condemnada per bruixa, essent-li confiscats tots els béns.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.6194, f.9r-11r

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.