Any: 1593
Lloc d'origen:
Ordino


Descripció:

Fou detinguda i jutjada per bruixa juntament amb altres dones l’any 1593. Coneixem el seu cas gràcies a una referència continguda en el judici contra Joana Rossella de Sornàs i Maria Jaume-Joana de Llorts, jutjades també per bruixeria en aquella ocasió. Desconeixem si fou finalment condemnada.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2871, f.7v

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.