Any: 1593/1602/1604/1608
Lloc d'origen:
El Tarter


Descripció:

Joana Tomassa àlies Serpella, muller de Toni Tomàs d’El Tarter, fou jutjada per bruixa fins en quatre ocasions entre els anys 1593 i 1608. Joana era una de les filles de Caterina Tomassa de les Bons, condemnada per bruixa al 1576.

Durant la seva primera detenció al 1593, quan tenia uns vint-i-cinc anys d’edat, Joana Tomassa fou sotmesa a diverses sessions de turment del polze i de l’estrepada, en les quals es negà a reconèixer la seva culpabilitat i a assenyalar altres dones com a bruixes. La cort dictaminà finalment la seva llibertat sota fiança, pel fet d’estar embarassada.

Una dècada més tard, Joana Tomassa fou novament detinguda i jutjada tres vegades més en un espai de sis anys. El primer cop, l’any 1602, seria condemnada a assots. El segon, l’any 1604, seria condemnada a ser assotada i desterrada de les valls a perpetuïtat, prèvia confiscació de béns. Finalment, l’any 1608 seria de nou detinguda i condemnada a la forca per haver trencat el desterro.

 
Ref. arxivística:
ANA, TC, doc.2877

Com funciona?

En cada fitxa hi trobareu informació sobre les dones acusades de bruixeria a les Valls d'Andorra i sobre els personatges i esdeveniments més importants, acompanyats de breus extractes i referències documentals. El text de les fitxes conté també un sistema d'enllaços. Clicant sobre el nom d'alguna acusada o esdeveniment important, s'accedeix directament a la la fitxa corresponent. També podeu navegar utilitzant el Núvol, o bé realitzar cerques concretes per paraula clau.